کمک 1000 میلیون ريالي جانباز قطع نخاع جهت ساخت بخش CCU بيمارستان وليعصر بردسكن


مدیر عامل مجمع خیرین سلامت شرستان بردسکن گفت : جانباز عزیزمان حاج محمد هنرور مبلغ 1000 میلیون ريال جهت ساخت بخش سی سی یو بیمارستان ولی عصر (عج) اهداء نموده اند که اسکلت این پروژه به اتمام و مراحل سقف آن در حال اجرا است.